Transparència

Els comptes clars

Transparència

Una part essencial del nostre compromís amb les persones grans és la correcta gestió dels recursos i les bones pràctiques en els serveis que oferim.

Complint amb les obligacions establertes, la Fundació lliura anualment els seus comptes al Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Memòria d'activitats
Posem a disposició de tothom la informació dels últims anys sobre la nostra activitat com a institució. Cada any, publiquem la memòria d’activitats de l’entitat.

Auditoria
Complint amb les obligacions establertes, la Fundació lliura anualment els seus comptes al Protectorat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Anualment els comptes de la Fundació són auditats a través d'una empresa externa i independent. La Fundació és auditada anualment per UHY FAY & CO Auditores Asesores S.L.P., que certifica que els comptes anuals expressen la situació patrimonial i financera la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació.

Provea

Compromis

Som una entitat compromesa en comunicar d'una forma clara el nostre objectiu i els valors socials que defensem.

Ens regim pels estatuts i un codi ètic de bones pràctiques. Un instrument de conducta i autoregulació, que recull aquelles premisses necessàries per treballar dins un marge de valors cívics.

Provea

Codi ètic de bones pràctiques

El nostre codi ètic està basat en una sèrie de principis bàsics que inspiren els deures i les obligacions respecte a les persones assistides, a la Fundació i als professionals.

Provea

Estatuts

Marc intern normatiu

Fundació sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el núm. 1834.

Teniu a disposició el document complet a l'arxiu adjunt:

Memòria

Memòria 2022
Memòria 2021
Memòria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2017

Auditoria

Auditoria 2022
Auditoria 2021
Auditoria 2020
Auditoria 2019
Auditoria 2018
Auditoria 2017
Old Hands. Black and white

Col·labora

La teva ajuda, per petita que sembli, contribuirà a fer que PROVEA pugui seguir duent a terme la seva feina.

És gràcies a moltes persones que voluntàriament fan una donació a la Fundació, que podem oferir un servei de qualitat, per protegir i vetllar per la gent gran.

Skip to content