Suport i Acompanyament
per a Socis/es

Servei de Confiança

Suport i Acompanyament per a Socis/es

Informem aquelles persones, institucions o altres organismes sobre tots els serveis que ofereix la Fundació per defensar i protegir els drets de les persones grans, especialment aquelles que es troben en un procés neurodegeneratiu o en una possible situació d'incapacitació. Intentem resoldre els dubtes, conflictes o altres problemàtiques associades que es puguin generar en el procés d'envelliment. 9 MOTIUS PER FER-TE SOCI:

sobre lleis i normatives afins, que puguin estar relacionades amb aspectes de l'atenció de la persona amb dependència o sense, prestacions, serveis, fiscalitat…

➋ Assessorament gratuït. Oferim atenció personalitzada en funció de la casuística de cadascú: es valora la situació biopsicosocial i econòmica per buscar possibles solucions a les diferents problemàtiques.

➌ Facilitem informació dels recursos existents per a l'atenció i cura de la gent gran tant a domicili com a centres residencials. la Incapacitació…

➎ Facilitem informació referent al maltractament que pateix el col·lectiu de la gent gran, com prevenir-lo i de quins recursos disposem per fer front.

➏ Facilitem els tràmits a seguir per instar un procediment d'incapacitació en cas que sigui necessari.

➐ Pots fer les consultes telefòniques o presencials que siguin necessàries. a part).

➒ Crear identitat. Sentir-te part d'un grup que defensa els interessos i les causes de la gent gran.

Old Hands. Black and white

Col·labora

La teva ajuda, per petita que sembli, contribuirà a fer que PROVEA pugui seguir duent a terme la seva feina.

És gràcies a moltes persones que voluntàriament fan una donació a la Fundació, que podem oferir un servei de qualitat, per protegir i vetllar per la gent gran.

Skip to content