Servei d'Acompanyament

Protecció i Acompanyament

Protegim i vetllem pels drets de les persones grans incapacitades judicialment

PROVEA, com a institució tutelar, supleix les facultats d'entesa i decisió de les persones tutelades perquè puguin exercir tots els seus drets i obligacions. Quan parlem de la tutela d'una persona gran, parlem del suport i acompanyament en tota la seva esfera personal i patrimonial, és a dir, en tots els aspectes bàsics i diaris de la vida d'una persona per tal d'assegurar-ne el benestar emocional, social, sanitari, assistencial i jurídic amb independència dels recursos econòmics de què disposi.
>
Per poder desenvolupar la funció de tutor, PROVEA s'estructura en tres àrees de treball que actuen de manera coordinada per garantir una atenció integral i personalitzada.

Atenció personal
>Oferim un suport individualitzat i continuat a la persona tutelada i donem resposta a totes les seves necessitats socials i sanitàries.

Gestió econòmica i patrimonial
Administram el patrimoni dels tutelats per protegir-lo , en únic i exclusiu benefici de la persona i sota supervisió judicial.

Defensa jurídica
Promovem accions judicials com a representants legals de la persona tutelada, amb una relació permanent amb els òrgans judicials.

URGÈNCIES: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Diàriament hem de donar suport a les persones grans que estan sota la nostra responsabilitat, i hem d'atendre situacions que requereixen una intervenció immediata: caigudes al domicili, malalties, ingressos hospitalaris, visites mèdiques…

El servei d'urgències dóna cobertura total a l'atenció integral ia la cura de la gent gran.

Old Hands. Black and white

Col·labora

La teva ajuda, per petita que sembli, contribuirà a fer que PROVEA pugui seguir duent a terme la seva feina.

És gràcies a moltes persones que voluntàriament fan una donació a la Fundació, que podem oferir un servei de qualitat, per protegir i vetllar per la gent gran.

Skip to content