Servei de Prevenció i Protecció
de la Gent Gran

Canvi en el marc social i legal

En el marc daquest programa, la Fundació impulsa un canvi en el marc social i legal. Sol·licitem la creació d'un telèfon d'atenció especialitzat en el maltractament a les persones grans i agilitzar els processos judicials. Treballem conjuntament amb altres entitats vinculades a l'àmbit de les persones grans.

Anticipar-nos als problemes que puguin sorgir fruit del minvament de les condicions físiques i/o cognitives és la prioritat en el programa de prevenció. Aquest servei neix com una mesura per evitar les situacions de risc i els diferents tipus de maltractament que sovint pateix el col·lectiu.

Està dirigit a persones de més de 65 anys, en ple ús de les seves facultats que necessitin o desitgin un suport. La Fundació ajuda en totes aquelles gestions que no poden realitzar per si mateixes o bé, prefereixen delegar-les a l'entitat.

El nostre objectiu és donar tranquil·litat i seguretat, protegir els recursos i vetllar pels seus interessos, a fi de garantir-ne el benestar i la qualitat de vida. Protegim i acompanyem les persones en el procés d'envelliment.

S'avalua cada cas de manera acurada per disposar de la informació necessària i definir un pla d'intervenció.

1 de cada 6 persones grans pateix algun tipus de maltractament, i aquesta xifra està subestimada ja que només es denuncia 1 de cada 24 casos.
Informe OMS juny 2020

Servei d'atenció personal i social

Atenent les característiques individuals, cal una atenció personal propera i permanent. Pretén donar resposta a les necessitats que es presentin, ja siguin de caràcter puntual o permanent.

Gestió d'acompanyaments mèdics i hospitalaris: Ajudem a cercar personal d'atenció i en fem el seguiment.

Gestió de la llar: Ajudem a cercar personal especialitzat en la neteja de la llar, higiene personal i acompanyaments a domicili.

Fem el seguiment per comprovar el grau de satisfacció de la persona atesa.

Cerca de recursos socials (ajuts econòmics, centres de dia, residències…)

Helping Her Throughout His Day

Servei d'informació de les figures jurídiques
de protecció

La protecció com a mesura de prevenció. Les figures jurídiques de protecció garanteixen els nostres drets, ens permeten decidir com volem viure, com volem ser atesos i per a qui volem ser atesos. Conéixer els nostres drets és important per a ser respectats i gaudir d'una bona qualitat de vida. …) i acompanyament i seguiment del procés.

El servei inclou:

Valoració del cas i determinació de la necessitat i viabilitat de sol·licitud de figures jurídiques de protecció .

Determinació de la figura jurídica a sol·licitar.

Preparació de la documentació jurídica per formalitzar la sol·licitud i assessorament en aquells documents que cal elaborar el professional o persona jurídica en qüestió acompanyat d'instruccions i models.

Presentació de la documentació a la instància judicial corresponent. >■ Seguiment del procés amb actuacions particulars si es valoren necessàries.

Servei de protecció dels recursos econòmics

Protegim béns de la persona alhora que procurem evitar situacions d'abús econòmic. El fruit del treball i lesforç de tota una vida ha de garantir benestar i qualitat de vida en la vellesa.

Descarreguem la persona que contracta el servei d'obligacions i responsabitats a l'àmbit econòmic perquè en pugui gaudir plenament de la jubilació.

SUPERVISIÓ I/O CONTROL DE LA GESTIÓ PATRIMONIAL

Què fem?:

◗ Actuem com a observadors de les finances de la persona i supervisem la seva bona gestió (Entitats Financeres Administradors de Finques…), vetllant per protegir els seus interessos.

◗ Assistim i donem suport a la persona a totes les gestions de l'àmbit econòmic.

◗ Fem seguiment mensual de la situació personal i financera, i fem informes anuals de la situació financera i patrimonial per l'interessat.

S'ofereix informació dels instruments jurídics de protecció que es poden formalitzar (el Poder Preventiu, la figura de l'Assistent…).

Old Hands. Black and white

Col·labora

La raó de ser de Provea és la protecció de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu és defensar els seus drets, procurar la màxima autonomia i vetllar pel seu benestar. Especialment, en aquells casos d'incapacitat on la Fundació exerceix de tutor legal de la persona.

Volem garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa digna.

Skip to content