Servei d'Autotutela

Servei Autotutela

Una manera d'assegurar un futur millor

Qualsevol persona en ple ús de les seves facultats pot designar davant de notari la persona/es que vol que exerceixi de tutor si un dia és declarat incapaç.

L'autotutela regula qui volem que vetlli per nosaltres si arriba aquest moment i, igualment, qui no volem que ho faci sota cap circumstància.

Podem concretar com volem que s'exerceixi la tutela segons els nostres desitjos i preferències, assegurant que es compleixi la nostra voluntat i evitant conflictes familiars que puguin sorgir durant el procediment judicial i/o el càrrec tutelar.

Aquest document es formalitza davant notari.

La Fundació s'ofereix com a tutor d'aquelles persones que ho desitgin, ja sigui perquè no tenen cap familiar proper, o malgrat a tenir-lo, no se'n pot fer càrrec.

Preveure el futur és una manera d'assegurar-nos un futur millor. El servei inclou:

Assistència i assessorament a aquelles persones que decideixen formalitzar el document públic d'autotutela i subscriure un contracte privat amb la Fundació on s'estableixen les directrius de com es desitja que s'exerceixi el càrrec.

Signatura del document davant de notari, i seguiment periòdic (contacte telefònic o presencial) en funció de la casuística de cada persona.

Old Hands. Black and white

Col·labora

La teva ajuda, per petita que sembli, contribuirà a fer que PROVEA pugui seguir duent a terme la seva feina.

És gràcies a moltes persones que voluntàriament fan una donació a la Fundació, que podem oferir un servei de qualitat, per protegir i vetllar per la gent gran.

Skip to content