Projecte subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona

El projecte "Autotutela i altres mesures legals de prevenció" rep una subvenció

Desembre 2021

El projecte ha estat subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona amb un import de 1.000 €, en la modalitat de: Gent gran. Atenció a les persones grans, en la convocatòria general de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’any 2021.

Aquesta aportació ajudarà a cobrir part de l’atenció integral que s’ofereix a les persones grans que atenem.

L’autotutela o Delació voluntària és un document en el qual qualsevol persona en ple ús de les seves facultats pot designar davant Notari la persona que vol que exerceixi de tutor si un dia és declarat incapaç, i té com a finalitat anticipar-se als problemes que puguin aparèixer fruit de la minva de les seves condicions físiques o cognitives, i comptar amb els suports necessaris per evitar situacions de risc i maltractaments. La Fundació PROVEA ofereix aquest servei des de fa divuit anys, informant i assessorant sobre aquest recurs jurídic i acompanyant les persones en el procés.

El nomenament d’un tutor que vetlli pels interessos personals i/o patrimonials per si un dia no ens podem valdre per nosaltres mateixos, ha experimentat un creixement notable en els últims deu anys a Catalunya. Les darreres dades publicades pel Col·legi Notarial de Catalunya, xifra en 840 les persones que en 2007 van decidir formalitzar l’autotutela, mentre que en 2017 van ser 1.513.

Comparteix:
Old Hands. Black and white

Col·labora

La raó de ser de Provea és la protecció de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu és defensar els seus drets, procurar la màxima autonomia i vetllar pel seu benestar. Especialment, en aquells casos d'incapacitat on la Fundació exerceix de tutor legal de la persona.

Volem garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa digna.

concert solidari
b-sides bcn

LUZ DE GAS BARCELONA

11 abril 2024 | 20:30 -23:00H

Skip to content