Informació i Assessorament

Pren la millor decisió

Informació i Assessorament

Informem aquelles persones, institucions o altres organismes sobre tots els serveis que ofereix la Fundació per defensar i protegir els drets de les persones grans, especialment aquelles que es troben en un procés neurodegeneratiu o en una possible situació d'incapacitació. Intentem resoldre els dubtes, els conflictes o altres problemàtiques associades que es puguin generar en el procés d'envelliment. Oferim:

Conèixer els avantatges de fer-se soci de la Fundació.

Facilitem informació actualitzada sobre lleis i normatives afins, que puguin estar relacionades amb aspectes de l'atenció de la persona amb dependència, prestacions i serveis, fiscalitat, etc. , la figura de la Guarda de Fet, l'Autotutela, la figura de l'Assistent…, entre d'altres.

Informem sobre el Servei de Prevenció i Protecció, especialment el que fa referència a l'Abús Econòmic a la Gent Gran.

⊡ Conèixer els tràmits a seguir per instar un procediment d'incapacitació, les fases del procediment i la documentació necessària.

Old Hands. Black and white

Col·labora

La teva ajuda, per petita que sembli, contribuirà a fer que PROVEA pugui seguir duent a terme la seva feina.

És gràcies a moltes persones que voluntàriament fan una donació a la Fundació, que podem oferir un servei de qualitat, per protegir i vetllar per la gent gran.

Skip to content