Història

Provea

Història

Origen: amb visió de futur!!

Les prediccions diuen que el 2050 es duplicarà el percentatge de gent de més de 65 anys, i que les persones centenàries es multiplicaran gairebé per 20

La Fundació Provea es crea l'any 2003 per donar resposta a la desprotecció i indefensió a què sovint es troben immerses les persones grans.

L’impulsor del projecte va ser Juan Carlos Giménez-Salinas Colomer, advocat i fundador del bufet Giménez-Salinas. Sensibilitzat per la problemàtica que afecta algunes persones grans (soledat, pèrdua de capacitat cognitiva, limitacions físiques, abusos econòmics...) i, a causa de les constants consultes al llarg de la seva vida professional, va veure la necessitat de protegir-les. Va crear la Fundació amb la complicitat d’un grup de persones de diferents àmbits, sensibilitzades amb les persones grans, i amb la col·laboració de dues organitzacions, FIATC Assegurances i el Club Rotary Barcelona les Corts, amb la intenció de promoure mesures jurídiques de protecció.

Des dels seus inicis, el bufet d’Advocats Giménez-Salinas dona suport jurídic a la Fundació. Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys (augment de l'esperança de vida i disminució de la natalitat) han provocat un augment significatiu d'aquest col·lectiu que continuarà creixent els propers anys. Provegi neix amb visió de futur!

Old Hands. Black and white

Col·labora

La raó de ser de Provea és la protecció de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu és defensar els seus drets, procurar la màxima autonomia i vetllar pel seu benestar. Especialment, en aquells casos d'incapacitat on la Fundació exerceix de tutor legal de la persona.

Volem garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa digna.

Skip to content