Estatuts

Provea

Estatuts

Som una entitat compromesa a comunicar, d'una manera clara, la nostra finalitat i els valors socials que defensem.

Ens regim pels estatuts i un codi ètic de bones pràctiques, instruments de conducta i autoregulació que engloben les premisses necessàries per treballar dins un marc de valors cívics.

Marc intern normatiu

Fundació sense ànim de lucre inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat amb el núm. 1834.

Teniu a disposició el document complet a l'arxiu adjunt:

Skip to content