Entitat seleccionada

El projecte de prevenció i atenció integral a persones grans amb discapacitat ha estat seleccionat a la Convocatòria Social de la Fundació "la Caixa" 2022. Aquesta aportació ens permetrà continuar desenvolupant la tasca que duem a terme.

Convocatòria Social de Catalunya 2022 de Fundació "la Caixa"

Al llarg dels vint anys en què l’entitat ofereix suport a la gent gran amb discapacitat, degut majoritàriament a malalties neurodegeneratives, s’ha pogut constatar que totes han patit alguna situació de risc (soledat, deteriorament cognitiu, discapacitat, dependència, pobresa …) i en molts casos han patit algun tipus d’abús o maltractament (psicològic, físic, negligència, abandó… i especialment abús econòmic).

Aquests fets tenen lloc molt sovint en persones en situació de fragilitat i vulnerabilitat, provocant un impacte negatiu sobre la salut física, emocional i relacional.

És a partir d’aquesta anàlisi que el 2018 es decideix emprendre un projecte de suport i acompanyament per prevenir les situacions de risc i els maltractaments, fets que provoquen efectes devastadors a la persona, en alguns casos irreparables; per promoure l’autonomia i proporcionar eines i recursos de prevenció, entre ells la promoció de la figura de l’assistent.

Què fem?

Informem, assessorem i formem persones grans, familiars i professionals sobre els documents preventius i les mesures de suport a la persona amb discapacitat contemplades al Codi Civil.
Som assistents i preassistents. Oferim suport i acompanyament a persones grans amb discapacitat per donar resposta a les necessitats d’atenció i cura personal (àmbit social i sanitari), gestions administratives, econòmiques o defensa jurídica, mitjançant una atenció individualitzada, fiable i integral, especialment adreçada a aquelles persones que no disposen de xarxa familiar o social, o, malgrat tenir-ne, no se’n poden fer càrrec.

El principal objectiu és la millora del benestar i la qualitat de vida de la gent gran, dotant-los d’eines i recursos que en promoguin l’autonomia i evitin o minimitzin l’impacte negatiu de les situacions de risc i maltractaments.

Gràcies a la confiança dipositada d’entitats públiques i privades, ia les aportacions econòmiques, podem finançar el programa i continuar ajudant les persones grans que necessiten suport.

Comparteix:
Old Hands. Black and white

Col·labora

La raó de ser de Provea és la protecció de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu és defensar els seus drets, procurar la màxima autonomia i vetllar pel seu benestar. Especialment, en aquells casos d'incapacitat on la Fundació exerceix de tutor legal de la persona.

Volem garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa digna.

concert solidari
b-sides bcn

LUZ DE GAS BARCELONA

11 abril 2024 | 20:30 -23:00H

Skip to content