Entitat, missió i valors

L'Entitat

La Fundació Pro Vellesa Autònoma (Provea) és una entitat privada sense ànim de lucre que forma part de la cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Es crea l’any 2003 per vetllar pels drets de les persones grans vulnerables.

Inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1834 i en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya amb el número E03740 (entitat) i S05702 (servei).

Affectionate grandparents

Missió i Visió

La raó de ser de PROVEA és donar suport i acompanyament a les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat, així com aquelles que volen preveure la seva cura present o futura. El nostre objectiu és informar, assessorar i vetllar pels seus drets, promoure la seva autonomia i el seu benestar. En especial, en aquells casos en què s’han acordat mesures judicials o notarials de suport per exercir la capacitat jurídica en condicions d’igualtat.

La nostra visió és garantir la màxima qualitat de vida per a les persones grans i el dret a una vellesa digne.

Els valors són els principis fonamentals que configuren i donen forma a la nostra activitat, orientant-nos a cada decisió i acció.

Atenció integral

La nostra atenció integral està adaptada a la casuística de cada persona atesa.

Protecció

Oferim la garantia de l'exercici dels drets i l'eina de prevenció.

Transparència

Responem al compromís ètic de retre comptes donant accés a la informació.

Prevenció

A Provea, prevenim de possibles situacions de maltractament les persones grans.

Respecte

a la toma de decisiones de la persona, promoviendo su autonomía, voluntad y preferencias.

Confiança

avalada per vint anys de trajectòria a favor del col·lectiu protecció de les persones grans vulnerables.

Old Hands. Black and white

Col·labora

La raó de ser de Provea és la protecció de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu és defensar els seus drets, procurar la màxima autonomia i vetllar pel seu benestar. Especialment, en aquells casos d'incapacitat on la Fundació exerceix de tutor legal de la persona.

Volem garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa digna.

Skip to content