Denunciem la discriminació vers les persones grans

L’actual crisi provocada per la COVID-19, que afecta a tota la ciutadania, deixa constància, una vegada més, del maltractament que pateixen les persones grans. Una discriminació o edatisme, i un abandonament que té especial impacte entre les persones grans més vulnerables, amb discapacitat, dependència i que no tenen xarxa familiar ni social o no en poden disposar donada l’alarmant situació actual.

Publicació d'un Manifest

Barcelona, 2 d’abril de 2020.

L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un “procés de discriminació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat avançada pel sol fet de ser velles” (R.Butler), i és aquesta discriminació el substrat de moltes situacions de maltractament a les persones grans.
Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència a la nostra societat i s’han posat de relleu en aquests darrers dies a causa de l’afectació del coronavirus.

Per aquest motiu, seixanta-tres entitats d’arreu de Catalunya que pertanyem al Moviment per aturar el maltractament ens hem unit per denunciar aquesta situació i donar visibilitat al problema.

Denunciem:

1. La situació en què es troben les persones grans que viuen en Centres Residencials, i dels professionals que hi treballen.
Aproximadament el 90% de les persones residents tenen una situació de dependència, per tant, necessiten cura i atenció.

Fins que no han passat gairebé dues setmanes de l’estat d’alarma no s’han començat a dotar als centres de les necessàries mesures de protecció, i encara n’hi ha que no han rebut res.

Des de l’inici de la pandèmia s’ha protegit degudament als infants i als joves tancant els centres escolars, però en els centres residencials no s’han adoptat mesures necessàries, com per exemple entre d’altres, donar prou material de protecció i atenció als prestadors de serveis, i potenciar les proves diagnòstiques a totes les persones usuàries i treballadores de forma que es puguin prendre decisions basades en l’evidència fins ben avançada la pandèmia, quedant desprotegida una població d’alt risc i les persones treballadores que les assisteixen. Demanem a totes les administracions que protegeixin a les persones grans i els equips professionals assistencials.

2. Els criteris de selecció a les unitats de cures intensives (UCI).
Revisar els criteris edat cronològica i “valor social”. És evident que amb l’actual saturació del Sistema de Salut, és complex, o gairebé impossible, que es pugui fer una valoració geriàtrica integral, com es recomana, en l’àmbit ètic, per fer els criteris de selecció. A causa de la manca de recursos, es posa als professionals de la salut en la tessitura de fer el triatge de quines persones entren i/o continuen a la UCI.

Entenem que el problema selectiu en cap cas radica en la qualitat de la tasca que estan realitzant les i els professionals de la salut, ja que aquesta problemàtica és estructural i de recursos. Per aquest motiu, demanem als agents titulars de responsabilitats que dotin dels recursos extraordinaris necessaris en una situació d’emergència com l’actual per evitar situacions de vulneració dels drets de les persones grans.

3. La manca de mesures, recursos, serveis i campanyes davant possibles situacions de maltractament a persones grans.
Aquest Moviment ja va demanar, en el seu manifest l’any 2018, la necessitat d’un telèfon específic, que hauria de ser atès per professionals especialitzats, i recursos per atendre situacions de maltractament a persones grans.

L’actual confinament de les persones grans en situació de maltractament, amb la persona maltractadora, és un important factor de risc. Una vegada més queda invisibilitzada la situació de les persones grans maltractades.

4. L’impacte sobre les persones grans de les informacions referents al Covid-19.
Els constants missatges en els mitjans de comunicació que transmeten les dades oficials i altres informacions, estan generant una important sensació d’inseguretat, angoixa, ansietat i por a les persones grans, així com als seus familiars i entorn.

Demanem als mitjans de comunicació tenir cura de la informació i de la forma en què la transmeten.

Considerem que tots aquests fets són discriminatoris, i repercuteixen directament en els drets i la dignitat de les persones grans.

Conscients de la gravetat de la situació generada pel coronavirus i la dificultat de gestionar-ho, instem a qui pertoqui a prendre les mesures necessàries, i AGRAÏM als i les professionals de la Salut, dels Centres residencials, Atenció a domicili, Serveis Socials, Serveis de neteja, Farmàcies, Cossos de Seguretat, treballadors i treballadores del sector alimentari, i totes les entitats i les persones que estan treballant per atendre i cobrir les necessitats de la població en general, i en especial de les persones grans.

Comparteix:
Old Hands. Black and white

Col·labora

La raó de ser de Provea és la protecció de les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat. El nostre objectiu és defensar els seus drets, procurar la màxima autonomia i vetllar pel seu benestar. Especialment, en aquells casos d'incapacitat on la Fundació exerceix de tutor legal de la persona.

Volem garantir la màxima qualitat de vida per a la gent gran i el dret a una vellesa digna.

concert solidari
b-sides bcn

LUZ DE GAS BARCELONA

11 abril 2024 | 20:30 -23:00H

Skip to content