Codi Ètic

Provea

Codi ètic de bones pràctiques

Som una entitat compromesa en comunicar d'una forma clara el nostre objectiu i els valors socials que defensem.

Ens regim pels estatuts i un codi ètic de bones pràctiques. Un instrument de conducta i autoregulació, que recull aquelles premisses necessàries per treballar dins un marge de valors cívics.

Nuestro código ético está basado en una serie de principios básicos que inspiran los deberes y obligaciones respecto a las personas asistidas, a la Fundación ya los profesionales.

Skip to content